Důležité kontakty

Záchranná služba    155

Pohotovost ve všedních dnech mají dětští lékaři, dle rozpisů od 15:00 - 17:00 hodin.

Lékařská služba první pomoci v nemocnici Karviná: více informací ZDE

Po - Pá  17:00 - 22:00,
So, Ne, Svátky  8:00 - 20:00,
mimo tyto hodiny zajišťuje péči o pacienty Centrální příjem Karviná
,
Tel.: 596 383 109

Lékařská služba první pomoci v nemocnici Havířov, tel.: 596 491 247, více informací ZDE:
Ambulance se nachází v prostorách centrálního příjmu (vchod z ulice Astronautů - vpravo a hned vlevo, směrem k dětskému oddělení).
V pracovních dnech, v soboty, neděle a svátky je lékařská pohotovostní služba zajišťována centrálním příjmem nemocných. Centrální příjem nemocných se nachází vedle vstupní haly vpravo (ze směru z ulice Astronautů).

Po - Pá  17:00 - 22:00,
So, Ne, Svátky  8:00 - 20:00,


Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu
 tel.: 224 919 293,  224 915 402. Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 


Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842


Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK,
tel.: 224 963 355


Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431